Wholesale policy

Hình thức lấy sỉ:

Vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0908939990

- Khách hàng vui lòng chuyển khoản trước khi nhận hàng qua thông tin sau:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

NGUYỄN HỒNG TUẤN

STK: 0561000500956